हामी संसदीय व्यवस्थाको वैकल्पिक शक्ति हौं : कृति, केस, नेकपा

पुँजीवाद पतनोन्मुख छ, वैज्ञानिक समाजवादको ढोका खुलेको छ