सम्पर्क

जनवाटो मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित

 

 

 

हाम्रो ठेगाना

बुटवल, रूपन्देही, नेपाल

हामीलाई मेल गर्नुहोस्

janabatomedia@gmail.com

हामीलाई फोन गर्नुहोस्

९८५७०६६६०९, ९८०४४४४५९९


हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस